Hva er en operatørlås?

Hva er en operatørlås?

Det er stor forvirring rundt begrepene operatørlås og bindingstider. Operatørlås (SIM-lås) forveksles ofte med "bindingstid" på abonnementet, til tross for at det er to helt uavhengige ting. Her kan du lese hva en operatørlås er, hvordan det fungerer og hvordan du kan sjekke om din telefon er operatørlåst.

Når du kjøper en subsidiert telefon må du vanligvis binde deg til operatøren i 12 måneder. Det betyr at du er bundet til å betale den månedlige avgiften på abonnementet i hele den perioden. Noen operatører låser telefonen i tillegg til at du er bundet til abonnementet i 12 måneder.

En operatørlås er en funksjon i telefonen som sjekker SIM-kortet som står i, og avhengig av SIM-kort og konfigurasjon, nekter telefonen å starte opp.
Dersom telefonen er konfigurert til å være låst til Telenor, betyr det at kun SIM-kort levert av Telenor vil bli godtatt under oppstart. Setter du inn et SIM-kort fra en annen operatør vil telefonen avvise sim-kortet og nekte å starte opp. Har du byttet operatør, og får feilmeldinger når du setter i ditt nye abonnement er det sannsynlig at telefonen din er operatørlåst.

Slik sjekker du om din mobiltelefon er operatørlåst

For å finne ut av om din mobiltelefon er operatørlåst må du ha tilgang til SIM-kort fra flere operatører. Du har sannsynligvis venner eller familie som bruker andre operatører, eller du har kanskje gamle sim-kort du har brukt før (om abonnementet ikke lenger fungerer spiller ingen rolle). Sett inn et SIM-kort som bruker Telenor sitt nettverk (f.eks. Telenor eller Djuice). Hvis telefonen starter opp slik at du kan bla i menyene, er telefonen muligens operatørlåst til Telenor. Sett deretter inne et SIM-kort fra Netcom, eller en operatør som bruker Netcom sitt GSM-nett. Hvis telefonen starter opp nå også, er IKKE mobiltelefonen din operatørlåst.

Dersom telefonen er operatørlåst vil du få en melding helt i begynnelsen før telefonen startes opp (etter at PIN-koden er slått inn). Typiske meldinger er: "Telefon begrenset", "SIM-kort ikke godkjent/akseptert", "SIM-avvist", "Sett inn riktig SIM-kort", "SIM ugyldig", "Nettverkslåst", "Kategorilåst". Dette betyr at telefonen er operatørlåst. Dersom telefonen starter opp, og du kan bla i menyene er telefonen din ikke operatørlåst.

Dersom du får meldingen "Tast sikkerhetskode" ved oppstart er dette ikke en operatørlås.
Sikkerhetskoden er en personlig kode som brukes av noen funksjoner i telefonen din, blant annet en funksjon som lar deg hindre at andre bruker telefonen din. Koden brukes også for å blant annet nullstille telefonen. Denne koden er som standard 12345 på Nokia, og 0000 på Sony-Ericsson. Dersom den ikke er det, skyldes det som regel at du eller tidligere eier av telefonen har endret den. Noen operatører (vanligvis småoperatører) er imidlertid så frekk at de har endret denne koden før de solgte deg telefonen, for å hindre deg i å bruke andre sim-kort enn det medfølgende. Det disse operatørene ikke har tenkt på er at denne koden er vesentlig for en del andre funksjoner på telefonen og er derfor en selvfølge at sluttbruker må få tilgang til. Ta kontakt med din operatør og forlang å få denne koden utlevert dersom det er tilfelle. Du kan finne en liste over vanlige koder som norske operatører har brukt i forumet på unlock.no

Oppsummering

Operatørlås blir også omtalt som SIM-lock, SIM-sperre, SIM-lås eller operatørsperre. En telefon som er operatørlåst omtales ofte som "locked", og åpning av den kalles da unlock. Det er disse to ordene som er vanlig å bruke i resten av verden.