Slik taster du inn opplåsingskoden

Slik taster du inn opplåsingskoder

Dersom du har kjøpt opplåsingskode av Unlock kan du finne instruksjoner for hvordan koden skal tastes inn under. Trykk på produsenten av din telefon for å bla ned til aktuelle instruksjoner:

Definisjoner

I instruksjonene under vil du bli bedt om å sette inn Godtatt/Feil sim-kort. Disse begrepene forklares her:

Godtatt SIM-kort:

Et "Godtatt SIM-kort" er et SIM-kort som fungerer i telefonen. Er telefonen kjøpt med Telenor og er låst til Telenor, er SIM-kort fra Telenor et godtatt SIM-kort

Feil SIM-kort:

Et "Feil SIM-kort" er et SIM-kort som ikke blir godtatt av telefonen. Telefonen vil normalt vise en feilmelding umiddelbart etter at PIN-kode er tastet inn, og telefonen vil ikke starte opp. Om telefonen er låst til Telenor, vil telefonen kun godta SIM-kort fra Telenor, og SIM-kort fra alle andre operatører vil være "Feil SIM-kort"

Nokia - Instruksjoner for opplåsing av operatørlås

Start telefonen uten SIM-kort og tast inn hele opplåsingskoden (inkludert #pw+ og +x#).

Når siste # tastes inn vil telefonen svare med en av følgende beskjeder:

Det er svært viktig at du ikke taster inn opplåsingskoden flere ganger dersom du får "Kode feil"!. Etter 3 feil-forsøk vil telefonen ikke lenger være mulig å låse opp med opplåsingkoder! Ta kontakt dersom du får meldingen "Feil kode".

Sony Ericsson - Slik fjerner du operatørlåsen

Start telefonen uten SIM-kort og trykk venstre, stjerne, stjerne, venstre (venstre = trykk joystick eller navigasjonstasten til venstre)
Om telefonen er låst vil den si "Tilpasset med XXX" når du trykker til venstre siste gangen. Trykk OK og tast inn koden det spør etter.

Du skal få "XXX deaktivert" som respons når du har tastet inn riktig kode. Dersom du får "Ikke tillatt" som svar, vennligst ta kontakt med oss.

Samsung - Slik låser du opp operatørlås

Det finnes flere forskjellige prosedyrer for å taste inn opplåsingskode på Samsung. Hvilken du skal bruke avhenger av hvilken feilmelding/modell du har. Start telefonen med et SIM-kort telefonen ikke godtar og se hvilken feilmelding du får:

Feil SIM

På mange av de nye modellene fra Samsung (f.eks U700/F330) kan du bare begynne å slå koden og avslutte med OK når du har tastet inn hele koden.

Om telefonen ikke reagerer på det forsøker du å taste koden inn slik: #0111*KODEN# (tallene i koden din vil skjules som streker når du taster inn)

Nettverkslås/Kategorilås - Tast passord

Om telefonen sier "nettverkslås" taster du inn NCK-koden (den første av kodene du har fått). Om den sier kategorilås taster du inn SCK-koden (den andre av kodene du har fått).

Avhengig av hvilket sim-kort du har i vil den bare spørre etter én av kodene og tilsynelatende fungere. I så fall anbefales det at du forsøker å taste inn den andre koden etter at telefonen har startet:
Tast #7465625*638*NCK-koden#
Tast #7465625*782*SCK-koden#

Annen feilmelding

Dersom du får en annen feilmelding enn nevnt her, vennligst ta kontakt.

Motorola - Slik fjerner du operatørlåsen

Sett inn et SIM-kort fra en operatør som ikke blir godtatt. Tast spesialkode vises på skjermen, og du kan taste inn koden du har fått.

Dersom det står "Kontakt tjenesteleverandør" i stedet for "Tast spesialkode" legger du fra deg telefonen med den meldingen på skjermen (ikke skru av telefonen). Etter 30 minutter til 2 timer vil telefonen spørre etter spesialkode igjen og du kan taste inn koden.

LG - Instruksjoner for opplåsing av operatørlås

Instruksjoner avhenger av hvilken telefon du har. Under er et par eksempler. Dersom du ikke finner din modell, ta kontakt og oppgi hvilken feilmelding du får dersom du setter inn et SIM-kort som ikke godtas

For følgende modeller, start telefonen med et godtatt SIM-kort og tast nevnte kode for å komme til en spesialmeny. Velg Settings → Security → SIM lock og tast inn opplåsingskoden du har fått etterfulgt av OK:

For følgende modeller, start telefonen med feil SIM-kort og tast nevnte kode. Du vil da bli bedt om å taste opplåsingskoden du har fått etterfulgt av OK:

HTC - Slik fjerner du operatørlåsen

Sett inn et SIM-kort fra en operatør som ikke blir godtatt. Nettverk låst. Tast PIN-kode for å fjerne operatørlås. vises på skjermen, og du kan taste inn koden du har fått.

Huawei - Slik fjerner du operatørlåsen

Sett inn et SIM-kort fra en operatør som ikke blir godtatt. Nettverk låst. Tast PIN-kode for å fjerne operatørlås. vises på skjermen, og du kan taste inn koden du har fått.