Sony-Ericsson - Fjerning av operatørlås, telefonlåskode, branding

Operatørlåst Sony-Ericsson? "Sett inn riktig SIM"?

Får du beskjeden "Sett inn riktig SIM" eller "PIN-kode for å fjerne operatørlås" når du starter Sony-Ericsson mobilen din? I så fall er den operatørlåst. Vi tilbyr fjerning av operatørlås (unlock), nullstilling av telefonlåskode, og fjerning av operatøroppsett/debranding (Entry) på alle Sony-Ericsson.

Klikk her om du ikke finner din modell

Klikk på din modell for mer informasjon: