Vilkår

Vilkår for bruk av tjenestene vi tilbyr

Dersom du benytter deg av tjenestene Unlock tilbyr kreves det at du godtar følgende vilkår og betingelser:

Garanti

Unlock gir full garanti på arbeidet som utføres. Dersom apparatet skulle bli skadet ved opphold på verkstedet vil Unlock reparere skaden, eventuelt erstatte apparatet. Oppdager Kunden problemer eller feil på apparatet i ettertid som kan knyttes til arbeidet Unlock har utført skal Kunden umiddelbart ta kontakt. Kunden skal aldri kontakte forhandler eller produsenten av apparatet dersom det mistenkes at skaden har oppstått etter behandling av Unlock.

Ulovlig bruk

Tjenestene Unlock tilbyr skal ikke under noen omstendigheter benyttes til formål som er direkte eller indirekte ulovlig. Dette innebærer for eksempel fjerning av sikkerhetskode/telefonlåskode på stjålet mobiltelefon eller lignende. Ved fjerning av sikkerhetskode/telefonlåskode må kvittering vedlegges. Vi kontakter Politi/operatør ved mistanke.

Sjekk at telefonen er operatørlåst

Dersom opplåsingstjeneste bestilles skal Kunden forsikre seg på forhånd om at telefonen faktisk er operatørlåst (SIM-låst). Les mer om hva en operatørlås er, og hvordan du kan sjekke om din telefon låst ved å klikke her. Dersom telefonen din starter opp og det er mulig å bla i menyene er telefonen IKKE låst. At du ikke har dekning, ikke får ringt eller sendt SMS er et annet problem. Er telefonen låst med en sikkerhetskode/telefonlåskode, er heller ikke dette en operatørlås som kan låses opp ved hjelp av opplåsingskode. Les punktet under Refundering lenger nede.

Informasjon og dokumentasjon

Kunden skal gjøre seg kjent med hvordan tjenestene fungerer og hva de innebærer, samt all annen informasjon tilgjengelig på nettstedet før tjenestene benyttes.

Bedrifter og offentlig sektor

Bedrifter og offentlig sektor oppfordres til å ta kontakt dersom det er sannsynlig at tjenestene vil bli benyttet ofte. Unlock tilbyr bedriftsavtaler som kan tilpasses din bedrift med sterkt reduserte priser. Vi er på utkikk etter samarbeidspartnere. Ta kontakt med oss på salg@unlock.no!

Vilkår for refusjon av opplåsingskoder som "ikke fungerer"

Dersom opplåsingskoden ikke skulle fungere refunderes det aktuelle beløpet kun dersom feilen ligger hos Unlock. Dersom feilen skyldes at kunden har oppgitt feilaktige opplysninger (f.eks. feil IMEI), problemet skyldes ikke operatørlås eller annet som hindrer Unlock i å utføre tjenesten riktig vil det dessverre ikke være mulig å få refundert beløpet. Unlock refunderer IKKE beløpet dersom telefonen har vært forsøkt åpnet tidligere med feile koder ("Kan ikke frigjøre/Ikke tillatt").

Support og kommmunikasjon

All kommunikasjon mellom Kunden og Unlock foregår over e-post (evt. MSN Messenger). Det er derfor et krav at Kunden har tilgang til en e-postadresse for å komme i kontakt med Unlock. Dersom kontaktskjemaet på nettsiden benyttes er det svært viktig at Kunden kontrollerer at riktig e-postadresse er skrevet inn, da svar på henvendelsen blir sendt til denne adressen. Dersom en forespørsel ikke er besvart innen 24 timer kan det hende en feil har skjedd (som oftest har Kunden oppgitt feil e-postadresse som gjør at svaret ikke kommer frem). Forsøk i så fall å kontakte oss på nytt (kontroller at du oppgir korrekt e-postadresse!)

Backup av viktige data

Ved opplåsing av telefoner blir normalt ingen data slettet. Det er imidlertid alltid en mulighet for at det skjer. Unlock kan ikke gi noen garanti mot dette, så ta backup av viktige data før du benytter deg av tjenestene Unlock tilbyr.
OBS! Ved unbranding (fjerning av f.eks Entry) og software oppgradering vil ALLE data slettes!

Betaling

Betalingsløsningen for Visa og MasterCard er levert av betalingsleverandøren Payex. SMS-betalingsløsningen (mPay) er levert av InfogatePayex og Infogate leverer kun betalingsløsningen og er ikke ansvarlig for tjenestene som selges, eller feil som oppstår på nettsidene. Unlock skal kontaktes dersom det er problemer med dette.

Frakt

På tjenester hvor mobiltelefonen må sendes til vårt verksted har Kunden det fulle ansvaret for frakt til Unlock. Dersom Kunden ønsker telefonen returnert som uregistrert sending (A-post), har kunden også det fulle ansvaret for retur. Unlock tilbyr ingen form for erstatning dersom uregistrerte sendinger blir skadet eller tapt.

Postoppkrav

Unlock kan i de fleste tilfeller sende varer i postoppkrav etter forespørsel. Vi tar ingen ekstra gebyrer for dette, men Posten tar et oppkravsgebyr, og krever at vi benytter en registrert sendingsmåte (Servicepakke). Prisen på frakt med postoppkrav vil derfor være omtrent kr 150,-. Vi gjør oppmerksom på at uavhentede oppkravssendinger vil faktureres i henhold til fraktkostnadene i forbindelse med sendingen - minimum 150,-. Dersom du av en eller annen grunn ikke ønsker eller kan hente ut varen skal Unlock kontaktes snarest.

Angrerett

Kunden har mulighet for å heve kjøpet uten å måtte oppgi grunn innen 14 dager etter at varen er levert. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp av produkter Unlock selger. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Angreretten gjelder ikke på produkter priset under kr 300,- inkludert frakt.
Les mer om angreretten her: Lov om opplysningsplikt og angrerett

Uavhentede telefoner

Unlock forbeholder seg retten til å selge eller kassere telefoner som ikke hentes eller betales innen 3 måneder etter at kunden har blitt varslet første gang.

Annet

Vilkårene kan endres uten forvarsel, det er derfor et krav at du til en hver tid holder deg oppdatert med de gjeldende vilkårene. At du benytter deg av tjenestene Unlock tilbyr, anses som en bekreftelse på at vilkårene er godtatt.Vilkår for brevpost med Unlocks forsikring

På bakgrunn av dårlige tjenestetilbud hos Posten Norge AS, har Unlock besluttet å tilby sine kunder en bedre måte å sende telefoner i posten, ved å selv tilby forsikring av post til en rimelig pris. Forsikringen gjelder kun på brevspost sendt fra Unlock - vi kan dessverre ikke tilbyr forsikring av post sendt til oss. Gjeldene pris vil opplyses om ved registrering av bestilling. Forsikringen gjelder ikke dersom kunden ikke har oppgitt fullstendig, korrekt adresse.
Dersom telefonen i sendingen blir skadet, eller forsvinner på veien tilbyr Unlock å erstatte telefonen med ny telefon i tilsvarende stand, eller erstatning på opptil kr 2000,-.

Slik behandles en sak hvor telefonen ikke når mottaker:
 1. Dersom telefonen ikke når mottaker innen 1 uke, plikter kunden å informerer Unlock om dette. Dersom vi ikke har mottatt noen beskjed innen 14 dager etter sending, vil telefonen anses som mottatt, og forsikringen vil ikke gjelde.
 2. Unlock vil kontakte Posten, som vil starte et søk. Dette vil ta ca 3 uker.
 3. Ved behov, kan kunden låne en mobiltelefon (med basisfunksjoner) av Unlock mens saken pågår, mot et gebyr på kr 100,-
 4. Dersom Posten avslutter søket uten å finne telefonen, anses telefonen som tapt.
 5. Eieren av telefonen må så kontakte operatøren sin og melde telefonen tapt/stjålet, slik at den sperres for bruk i mobilnettene. Sørg for å få en bekreftelse fra operatøren på at den er sperret, og sende kopi av bekreftelsen til Unlock på epost/fax/brev.
 6. Unlock kan velge mellom å gi kunden erstatningstelefon (tilsvarende eller bedre stand), eller å erstatte med pengebeløp beregnet ut i fra telefonens verdi. På nyere telefoner vil erstatningsbeløp tilsvare pris i den billigste butikken Unlock finner med leveringstid på under 2 uker. Maksimal erstatningssum er kr 2000,-
 7. Etter at kunden har mottatt erstatning, er kunden pliktig i å returnere en eventuell lånetelefon.
 8. Dersom den tapte telefonen dukker opp etter at kunden har mottatt erstatning, plikter kunden å informere Unlock om dette. Kunden kan da velge mellom å beholde telefonen og refundere erstatningen, eller å beholde erstatningen og sende telefonen tilbake til Unlock.
Slik behandles en sak hvor telefonen er skadet etter postgang:
 1. Kunden plikter å gi Unlock beskjed om skaden umiddelbart, og oppgi beskrivelse av skaden eller feilen, og om mulig sende foto. Dersom Unlock ikke har fått beskjed om skade i løpet av 10 dager etter telefonen er sendt fra oss, regnes telefonen som mottatt i OK stand, og forsikringen vil ikke gjelde.
 2. Unlock vil være behjelpelig med å finne nærmeste verksted hvor kunden kan levere telefonen og få et prisoverslag reperasjonskostnader. Pass på å få dette skriftlig dokumentert av verkstedet.
 3. Når kunden har fått prisoverslag, sendes kopi av dette til Unlock. Om ønskelig kan kunden heller få skaden reparert på verkstedet med en gang, og heller sende oss kvittering på arbeidet og kostnadene verkstedet har belastet kunden.
 4. Unlock vil kontakte verkstedet for å få bekreftet prisen/prisoverslaget, og betale kunden erstatnging for kostnadene - opptil kr 2000,-. Dersom kostnadene viser seg å være mer enn kr 200,- høyere eller lavere enn prisoverslaget, må kunden fremvise endelig kvittering, og betale tilbake, eller motta differansen.
Vilkårene ble sist oppdatert: 07.08.07